Pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate spletni portal AA-Drustvo.si, se šteje, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe portala AA-Drustvo.si in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki portal omogoča.

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala AA-Drustvo.si, ter na vse poddomene spletnega portala. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu AA-Drustvo.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) so lastnik in avtorji vsebin nosilci materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu.

Vsebino spletne strani AA-Drustvo.si je brez pisnega dovoljenja lastnika oziroma avtorja prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Fotografije, ki se uporabljajo po licenci GPU oz. katerikoli drugi licenci, imajo ob objavi posebno navedbo, ki dovoljuje uporabo te fotografije po obstoječih pravilih omenjene licence. Nad temi fotografijami lastnik nima lastništva. Prav tako nima lastništva nad fotografijami, katerih avtorske pravice so že potekle in so bile dane v javno uporabo.

Komentiranje

Komentiranje člankov na AA-Drustvo.si je mogoče brez registracije, ob navedbi elektronskega poštnega naslova, ki ne bo objavljen.

Odzivi piscev, katerih identitete ni mogoče preveriti, so nezaželeni in njihovi avtorji naj upoštevajo možnost, da odzivi ne bodo objavljeni ali pa bodo umaknjeni.

Lastnik spletnega portala AA-Drustvo.si prav tako ne odgovarja za komentarje, ki jih na spletnih straneh objavljajo uporabniki. Pridružuje si pravico do odstranitve komentarjev po lastni presoji.

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik spletnega portala AA-Drustvo.si po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Lastnik se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Lastnik spletnega portala AA-Drustvo.si osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.

Piškotki

Spletni portal AA-Drustvo.si uporablja samo izkustvene piškotke, ki so nujni za dobro uporabniško izkušnjo. Z uporabo izkustvenih piškotkov lastnik portala ne posega v zasebnost obiskovalcev.

Dodatno

Mnenja, ki jih skozi prispevke izražajo avtorji in komentatorji, ne izražajo vedno mnenja uredništva.

Lastnik portala se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem lastnik ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj lastnik ne more prevzeti odgovornosti za njihovo popolno točnost.

Lastnik se bo trudil za najboljše možno delovanje portala AA-Drustvo.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Niti lastnik niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi AA-Drustvo.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe AA-Drustvo.si.