Osnove smučanja

5 osnov smučanja – ali poznate vse?

Zimski športi

Morda ste se ravnokar vpisali v šolo smučanja, kjer so vam ob vpisu ponudili tri možnosti izobraževanja. Prvi sklop zajema osnovne oblike smučanja in navadno traja dve uri, drugi nadaljevalne oblike smučanja, tečaj pa običajno traja štiri ure, ter carvig smučanje, ki prav tako najpogosteje traja štiri ure.

Glede na to, da ste se obrnili na šolo smučanja, sklepamo, da ste smučar začetnik. Najprej se boste seveda udeležili osnovnega tečaja, kjer vas bodo mojstri smučanja učili osnovnih položajev, uporabe žičniških naprav, spreminjanja smeri in osnovnih oblik vijuganja. Kasneje, ko se boste udeležili nadaljevalnega tečaja, vas bodo skozi izbran sistem vaj pripeljali do paralelnega smučanja. Nato na vrsto pride še carving.

5 osnovnih smučarskih prvin

Med osnovne smučarske prvine uvrščamo bočno drsenje, brakaž, zavoj s prestopanjem, zavoj s plužnim prestopom in paralelni zavoj. Čeprav je seveda daleč najpomembnejša praksa, pa vam ne bo škodilo tudi malo teorije. Zato si le vzemite čas in v nadaljevanju spoznajte 5 osnovnih smučarskih prvin.

1. Bočno drsenje

Bočno drsenje je najosnovnejši način drsenja na smučeh. Prvina se lahko uporablja povsod, kjer ste zaradi ožine terena omejeni. Pogosto se prakticira tudi na določenem terenu, kjer si zaradi neizkušenosti ne upate uporabljati zahtevnejših ali drznejših prvin.

Bočno drsenje
Bočno drsenje je ena izmed prvih prvin, ki jih morate osvojiti.

Če vam bočno drsenje onemogoča globok sneg, si lahko pomagate s stopničastim spuščanjem. Prehode skozi ožine si lahko olajšate s pomikom težišča naprej ali nazaj. Na ta način boste prešli v diagonalno drsenje poševno naprej ali nazaj. Uravnoteženega in tekočega drsenja se boste navadili s temeljito in dosledno vadbo.

2. Brakaž

Za hitro ustavljanje pred nepričakovano oviro boste uporabili prvino, ki se imenuje brakaž. Če boste naleteli na ovire, kot so skale, štori in podobno, se pred njimi poskusite ustaviti tako, da smuči čim hitreje zasukate pravokotno na smer gibanja.

Z izrazitim prehodom v nizko držo, nastavkom robnikov in odklonom boste na ta način drsenje hitro zaustavili. Ne skrbite, če vam v prvo ne uspe. Verjetno ni še nikomur.

3. Zavoj s prestopanjem

Morda se boste na belih strminah srečali s skorjo, ki se pod smučmi predira. Skorja vam lahko onemogoči kakršen koli zavoj in na položnejših pobočjih je zavoj s prestopanjem edina možna rešitev.

S prestopanjem z odločnimi in kratkimi prestopi s smučke na smučko boste prešli vpadnico in zavoj zaključili s poševnim smukom v nasprotno smer. Namesto prestopanja lahko uporabite sonožne poskoke, in sicer tako, da v zraku obe smučki naenkrat zasukate v smeri zavoja. Na strmejših pobočjih uporabljajte raje zavoj s preskokom.

4. Zavoj s plužnim prestopom

Plužni prestop vam bo skrajšal prehod preko vpadnice. Na ta način se bo zmanjšala tudi hitrost, ki bi jo sicer v zavoju še pridobili. Tovrstna prvina je primerna za vse vrste snega, najprimernejša pa je na trši podlagi.

Izvedba zavoja s plužnim prestopom ne sodi med najpreprostejše prvine, saj zahteva koordinirano gibanje. Zgornjo smučko morate plužno prestaviti v smer zavoja proti vpadnici. Ob vbodu palice se odločno odrinite od spodnje smučke, ki jo boste med vodenjem zavoja po zunanji smučki priključili ter zavoj zaključili v nizki drži.

5. Paralelni zavoj

Mnogi smučarji poznajo le osnovno izvedbo paralelnega zavoja, ki predstavlja zavoj s razbremenitvijo navzgor in je najbolj intuitivna ter tudi najpreprostejša oblika. Prepoznamo jo po opaznem gibanju “gor dol”.

Paralelni zavoj
Za paralelni zavoj je značilna sonožna obremenitev obeh smuči.

Z dvigom v visoko držo se boste razbremenili, zamenjali nastavek robnikov ter zavoj vodili s postopnim obremenjevanjem in prehajanjem v nizko držo. Zavoj se na mehkejši podlagi izvaja s sonožno obremenitvijo smuči. Na trši podlagi boste obremenjevali spodnjo oziroma zunanjo smučko.

Ko se boste dobro naučili vseh osnovnih prvin smučanja, bo čas tudi za drznejše in zanimivejše smučarske prvine, kot so hitro vijuganje, smučanje v celem snegu, zavoj s preskokom, zavoj na mestu in zavoj z razbremenitvijo navzdol.